Back to Top

Скачать инструкцию
NESPRESSO DE LONGHI CITIZAMPMILK EN266WAEpdf icon размер PDF файла инструкции 3.4mb


5870_UM_CITIZANDMILK-D_Z2_MASTER_2012_DELONGHI_v12.indd 115.07.13 14:36 Delonghi EN266_07.2013 Przed wтµczeniem ekspresu nale,y zapozna· siЙ z zaleceniami i rodkami ostro,no ci opisanymi w niniejszej instrukcji. Перед использова\fием кофе-ма\bи\fы оз\fакомьтесь с и\fструкцией и мерами предосторож\fости! SPIS TRE CI/СОДЕРЖАНИЕ Nespresso - ekskluzywny system tworzenia perfekcyjnej kawy Espresso za ka,dym razem. Wszystkie maszyny sµ wyposa,one w unikalny system do ekstrakcji, ktЈry gwarantuje ci nienie rЈwne 19 bar. Ka,dy z parametrЈw urzµdzenia zostaт bardzo precyzyjnie obliczony, aby zapewni· mo,liwo · ekstrakcji wszystkich aromatЈw kawy Grand Cru, nada· kawie odpowiedniej konsystencji i utworzy· niezwykle gЙstµ i delikatnµ piankЙ (crema). Nespresso , -это эксклюзив\fая система для приготовле\fия идеаль\fого эспрессо. Все кофе-ма\bи\fы ос\fаще\fы у\fикаль\fой системой экстракции, обеспечивающей давле\fие 19 бар. Все параметры кофе-ма\bи\f были подобра\fы с величай\bей точ\fостью, чтобы гара\fтировать Вам раскрытие всех ароматов сортов кофе Гра\f Крю от Nespresso Przywracanie ustawieф fabrycznych/ Сбро С к завод Ск им на Ст ройкам ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ Odkamienianie/ Удаление накипи ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ cz yszczenie /о \f и Ст ка ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ rOz wi ґz ywanie PrOb L e m ѓw/н еи Спр авно Ст и ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ k O n takt z kL u bem Nespresso/Связать Ся С к лУб ом Nespresso ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ut y Liz acja i O c hr O n a \br O dOw iska natura Ln eg O/ У тилизация и охрана окр Уж ающей С р еды ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ecO L a b Or ati On : e cO L a b Or ati OnЂЂЂcOm / ecO L a b Or ati On : e cO L a b Or ati OnЂЂЂcOm ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ gw arancja/Гарантия ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ\пЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ za sady bez Pie czeфstwa/ ме ры предо Ст орожно Ст и ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ i nf O r macje Ogѓ L ne /д етали и Эле менты Упр авленияЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ d ane techniczne /те хни \f е Ск ие данные ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ OszczЙdzanie energi i / р ежим Э не р Г оСб ережения ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ Pierwsze u,ycie/u,ycie PO d тugim O k resie nieu,ywania/ п ервое и Сп ользование или и Сп ользование по Сле длительно Го про Ст оя ЂЂЂ Przyg OtOw anie kawy/ п ри Го товление кофе ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ Pr Og ram O wanie i LO\b ci w O d y/ пр о Г р аммирование объема воды ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ P r zyg OtO wanie m L eka /п ри Го товление молока ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ O Prѓ, nianie systemu z w Od y P r zed O d daniem d O na Pr awy, P r zed Ok resem nieu,ywania L u b w ce Lu O c hr On y P r zed zamarzniЙciem/ о\f и Ст ка С иСт емы перед длительным про Ст оем, для защиты от замерзания или перед ремонтом ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 91 96 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 109 109 110111 CITIZ&MILKPL 91 90 PL ru ZASADY BEZPIECZEуSTWA u waga! wskazЈwki dotyczµce bezpieczeфstwa doтµczono do urzµdzenia ЂЂЂ Przed pierwszym u,yciem urzµdzenia nale,y uwa,nie je przeczyta· ЂЂЂ n ale,y przechowywa· je w miejscu тatwo dostЙpnym, aby zawsze mЈc po nie siЙgnµ· ЂЂЂ uwaga! w przypadku pojawienia siЙ tego symbolu nale,y sprawdzi· we wskazЈwkach dotyczµcych bezpieczeфstwa, co zrobi·, aby uniknµ· ryzyka i uszkodzenia ЂЂЂ infOrmacja! w przypadku pojawienia siЙ tego symbolu nale,y postЙpowa· zgodnie z wy wietlonymi instrukcjami dotyczµcymi poprawnego i bezpiecznego korzystania z urzµdzenia ЂЂЂ ЂЂЂ E kspres do kawy sтu,y do przygotowywania napojЈw zgodnie z niniejszµ instrukcjµ. ЂЂЂ Zabrania siЙ wykorzystywania urzµdzenia w celach innych ni, cel okre lony w instrukcji. ЂЂЂ Ekspres do kawy przeznaczono do wykorzystywania w pomieszczeniach, w ktЈrych panujµ umiarkowane temperatury. ЂЂЂ Nie wystawia· urzµdzenia na bezpo rednie dziaтanie sтoфca i nie nara,a· na przedтu,ajµce siЙ dziaтanie wody i wilgoci. ЂЂЂ Urzµdzenie przeznaczono do wykorzystywania w warunkach domowych oraz w k uchniach sklepЈw, biur i innych miejsc pracy, przez klientЈw w hotelach, motelach oraz innych miejscach pobytu, takich jak pensjonaty typu bad and breakfast. ЂЂЂ Urzµdzenie mo,e by· u,ywane przez dzieci w wieku od 8 lat, je li sµ pod opiekµ osЈb dorosтych udzielajµcych odpowiednich wskazЈwek i wiadomych mo,liwych zagro,eф. Czyszczenie i prace konserwacyjne mogµ by· prowadzone przez dzieci w wieku od 8 lat pod warunkiem, ,e sµ pod opiekµ osЈb dorosтych. ЂЂЂ Przechowuj urzµdzenie w miejscu niedostЙpnym dla dzieci poni,ej 8 roku ,ycia. ЂЂЂ Urzµdzenie mo,e by· u,ywane przez osoby o ograniczonych zdolno ciach fizycznych czy umysтowych, lub przez osoby niedo wiadczone, je li sµ pod opiekµ oraz posiadajµ niezbЙdne informacje dotyczµce u,ytkowania urzµdzenia oraz mo,liwych zagro,eф. ЂЂЂ Dzieci nie powinny u,ywa· urzµdzenia do zabaw y. ЂЂЂ Producent wyтµcza z zakresu gwarancji przypadki wykorzystania komercyjnego, niewтa ciwej obsтugi lub niewтa ciwego wykorzystywania urzµdzenia, szkЈd wynikajµcych z u,ytkowania urzµdzenia w innych celach, niepoprawnego u,ytkowania, nieprofesjonalnej naprawy oraz nieprzestrzegania zapisЈw instrukcji obsтugi i nie ponosi odpowiedzialno ci z tego tytuтu. un ika· ryzyka pora,enia prµdem i po,aru ЂЂЂ ЂЂЂ W s ytuacji awaryjnej natychmiast wyjµ· wtyczkЙ z gniazda zasilajµcego. ЂЂЂ Urzµdzenie podтµcza· wyтµcznie do odpowiednich, тatwo dostЙpnych gniazd z bolcem uziemiajµcym. Wтµcza· urzµdzenie do *rЈdтa prµdu dopiero po instalacji urzµdzenia. Upewni· siЙ, ze napiЙcie *rЈdтa zasilania jest takie samo, jak wskazano na tabliczce znamionowej. Niewтa ciwe podтµczenie urzµdzenia spowoduje anulowanie gwarancji. ur zµdzenie mo,e by· podтµczone tylko po instalacji ЂЂЂ ЂЂЂ N ie przeciµga· przewodu po ostrych powierzchniach, nie zgina· go oraz nie dopuszcza· do jego zwisania. ЂЂЂ Nie zbli,a· przewodu do *rЈdeт ciepтa i wilgoci. ЂЂЂ Aby uniknµ· zagro,eф, w przypadku uszkodzenia przewodu nale,y przekaza· go producentowi, pracownikowi serwisu lub innej wykwalifikowanej osobie w celu wymiany. ЂЂЂ Nie wтµcza· urzµdzenia w przypadku uszkodzenia przewodu. ЂЂЂ ZwrЈci· urzµdzenie do Klubu Nespresso lub autoryzowanego przedstawiciela Nespresso . ЂЂЂ Je,eli konieczne jest u,ycie przedтu,acza, nale,y u,y· wyтµcznie przedтu,acza uziemionego, o przekroju 5870_UM_CITIZANDMILK-D_Z2_MASTER_2012_DELONGHI_v12.indd 2-315.07.13 14:37 przewodu minimum 1.5 mm2 lub odpowiadajµcego mocy wej ciowej. ЂЂЂ Aby uniknµ· niebezpiecznego uszkodzenia, nie nale,y umieszcza· urzµdzenia na gorµcych powierzchniach, takich jak grzejniki, kuchenki, piece, palniki gazowe czy *rЈdтa otwartego ognia, ani w ich pobli,u. ЂЂЂ Urzµdzenie nale,y zawsze ustawia· w pozycji pionowej, na stabilnej i rЈwnej powierzchni. Powierzchnia ta musi by· odporna na dziaтanie ciepтa i pтynЈw, takich jak woda, kawa, rodek do usuwania osadu wapiennego i inne. ЂЂЂ Urzµdzenie nieu,ywane przez dтu,szy czas nale,y odтµczy· od *rЈdтa prµdu. Odтµczajµc urzµdzenie, nale,y chwyci· za wtyczkЙ, a nie za przewЈd. W przeciwnym razie przewЈd mo,e ulec uszkodzeniu. ЂЂЂ Przed czyszczeniem i konserwacjµ urzµdzenia nale,y wyjµ· wtyczkЙ z gniazda i pozwoli· urzµdzeniu wystygnµ·. ЂЂЂ Nie nale,y dotyka· przewodu mokrymi rЙkami. ЂЂЂ Nie zanurza· urzµdzenia ani jego czЙ ci w wodzie ani w ,adnym innym pтynie. ЂЂЂ Nie wkтada· urzµdzenia ani jego czЙ ci do zmywarki. ЂЂЂ Kontakt prµdu elektrycznego z wodµ jest bardzo niebezpieczny i mo,e prowadzi· do miertelnego pora,enia prµdem. ЂЂЂ Nie otwiera· urzµdzenia pod gro*bµ pora,enia prµdem! ЂЂЂ Nie zatyka· otworЈw znajdujµcych siЙ na urzµdzeniu. Nieprzestrzeganie tego zakazu mo,e skutkowa· po,arem lub pora,eniem prµdem! un ika· mo,liwych zagro,eф w czasie obsтugi urzµdzenia ЂЂЂ ЂЂЂ N ie pozostawia· dziaтajµcego urzµdzenia bez nadzoru. ЂЂЂ Nie u,ywa· urzµdzenia w przypadku jego uszkodzenia lub niewтa ciwego dziaтania. Niezwтocznie wyjµ· wtyczkЙ z gniazda elektrycznego. ЂЂЂ Uszkodzenie urzµdzenia mo,e skutkowa· pora,eniem prµdem, poparzeСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины NESPRESSO DE LONGHI CITIZAMPMILK EN266WAE бесплатно. Инструкция по эксплуатации NESPRESSO DE LONGHI CITIZAMPMILK EN266WAE доступна для скачивания из открытых источников.