Back to Top

Скачать инструкцию
NESPRESSO KRUPS INISSIA XN100110pdf icon размер PDF файла инструкции 3.7mb


* Ma machine * 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 122.08.13 16:24 SPIS TRE CI/СОДЕРЖАНИЕ Przed wтµczeniem ekspresu nale,y zapozna· siЙ z zaleceniami i rodkami ostro,no ci opisanymi w niniejszej instrukcji. Пере\f исп\bльз\bванием к\bфе-машины \bзнак\bмьтесь с инструкцией и мерами пре\f\bст\bр\bжн\bсти! CZYSZCZENIE/ОЧИСТКА ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ USUWANIE USTEREK/ НеИС пр Ав НОСТИ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ Ko NTAKT Z KLUB Nespresso /Связ АТьСя С Клуб Ом Nespresso ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ UTYLIZACJA I TRo SKA o \fRoDoWISK o/ уТИ лИ зА ц Ия И О хрАНА ОК ружА\bщей С реды ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ E Co LAB oRATI oN : E Co LAB oRATI oNЂЂЂC om/ E Co LAB oRATI oN : E Co LAB oRATI oNЂЂЂC om ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ G WARANCJA /Г А рАНТИ я ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ\мЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ Z ASADY BEZpIECZE фSTWA /м еры пред ОСТОрО ж НОСТИ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ INFo Rm ACJE o GѓLNE/ деТАлИ И Э лемеНТы упр Авле НИяЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ DANE TECHNICZNE/ ТехНИЧ еСКИ е дАННые ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ TRYB o SZCZИDZANIA ENERGII/ режИм ЭНерГОС бережеНИя ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ pIERWSZE U,YCIE /U ,YCIE po D тUGI m o KRESIE NIEU,YWANIA / перв Ое ИС пОльз ОвАНИ е ИлИ ИС пОльз ОвАНИ е пОСле длИТ ельНОГО прОСТО я ЂЂЂ pRZYG oTo WANIE KAWY/прИГОТО влеНИе КО фе ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ pR oGRA moWANIE ILo\fCI Wo DY/п рОГ рА мм ИрОв АНИ е Объем А в Оды ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ o pRѓ ,NIANIE SYSTE mU Z W oDY p RZED o DDANIE m Do NA pRAWY , pRZED o KRESE m NIEU ,YWANIA LUB W CELU o CHRoNY p RZED ZA mARZNIИCIE m/ ОЧИСТКА СИСТемы перед длИТ ельНым пр ОСТОем, для з Ащ ИТ ы ОТ з А мерз АНИя ИлИ перед рем ОНТОм ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ pRZYWRACANIE USTAWIEф FABRYCZNYCH /Сбр ОС К з Ав Од СКИ м НАСТ рО й КА м oDKA mIENIANIE /у д Але НИ е НАКИ пИ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 117 118 119 119 120 121103 108 108 109 110111 112 113 114 115 ZASADY BEZPIECZEуSTWA Nespresso - ekskluzywny system tworzenia perfekcyjnej kawy Espresso za ka,dym razem. Wszystkie maszyny sµ wyposa,one w unikalny system do ekstrakcji, ktЈry gwarantuje ci nienie rЈwne 19 bar. Ka,dy z parametrЈw urzµdzenia zostaт bardzo precyzyjnie obliczony, aby zapewni· mo,liwo · ekstrakcji wszystkich aromatЈw kawy Grand Cru, nada· kawie odpowiedniµ konsystencjЙ i utworzy· niezwykle gЙstµ i delikatnµ piankЙ (crema). Nespresso - эт\b эксклюзивная система \fля приг\bт\bвления и\fеальн\bг\b эспресс\b. Все к\bфе-машины \bснащены уникальн\bй систем\bй экстракции, \bбеспечивающей \fавление 19 бар. Все параметры к\bфе-машин были п\b\f\bбраны с величайшей т\bчн\bстью, чт\bбы гарантир\bвать Вам раскрытие всех ар\bмат\bв с\bрт\bв к\bфе Гран Крю \bт Nespresso . InISSIA UWAGA ! wskazЈwki dotyczµce bezpieczeфstwa doтµczono do urzµdzeniaЂЂЂ przed pierwszym u,yciem urzµdzenia nale,y uwa,nie je przeczyta·ЂЂЂ Nale,y przechowywa· je w miejscu тatwo dostЙpnym, aby zawsze mЈc po nie siЙgnµ·ЂЂЂ UWAGA ! w przypadku pojawienia siЙ tego symbolu nale,y sprawdzi· we wskazЈwkach dotyczµcych bezpieczeфstwa, co zrobi·, aby uniknµ· ryzyka i uszkodzeniaЂЂЂ INF oRm ACJA ! w przypadku pojawienia siЙ tego symbolu nale,y postЙpowa· zgodnie z wy wietlonymi instrukcjami dotyczµcymi poprawnego i bezpiecznego korzystania z urzµdzenia ЂЂЂ ЂЂЂ Ekspres do kawy sтu,y do przygotowywania napojЈw zgodnie z niniejszµ instrukcjµ. ЂЂЂ Zabrania siЙ wykorzystywania urzµdzenia w celach innych ni, cel okre lony w instrukcji. ЂЂЂ Ekspres do kawy przeznaczono do wykorzystywania w pomieszczeniach, w ktЈrych panujµ umiarkowane temperatury. ЂЂЂ Nie wystawia· urzµdzenia na bezpo rednie dziaтanie sтoфca i nie nara,a· na przedтu,ajµce siЙ dziaтanie wody i wilgoci. ЂЂЂ Urzµdzenie przeznaczono do wykorzystywania w warunkach domowych oraz w kuchniach sklepЈw, biur i innych miejsc pracy, przez klientЈw w hotelach, motelach oraz innych miejscach pobytu, takich jak pensjonaty typu bad and breakfast. ЂЂЂ Urzµdzenie mo,e by· u,ywane przez dzieci w wieku od 8 lat, je li sµ pod opiekµ osЈb dorosтych udzielajµcych odpowiednich wskazЈwek i wiadomych mo,liwych zagro,eф. Czyszczenie i prace konserwacyjne mogµ by· prowadzone przez dzieci w wieku od 8 lat pod warunkiem, ,e sµ pod opiekµ osЈb dorosтych. ЂЂЂ Przechowuj urzµdzenie w miejscu niedostЙpnym dla dzieci poni,ej 8 roku ,ycia. ЂЂЂ Urzµdzenie mo,e by· u,ywane przez osoby o ograniczonych zdolno ciach fizycznych czy umysтowych, lub przez osoby niedo wiadczone, je li sµ pod opiekµ oraz posiadajµ niezbЙdne informacje dotyczµce u,ytkowania urzµdzenia oraz mo,liwych zagro,eф. ЂЂЂ Dzieci nie powinny u,ywa· urzµdzenia do zabaw y. ЂЂЂ Producent wyтµcza z zakresu gwarancji przypadki wykorzystania komercyjnego, niewтa ciwej obsтugi lub niewтa ciwego wykorzystywania urzµdzenia, szkЈd wynikajµcych z u,ytkowania urzµdzenia w innych celach, niepoprawnego u,ytkowania, nieprofesjonalnej naprawy oraz nieprzestrzegania zapisЈw instrukcji obsтugi i nie ponosi odpowiedzialno ci z tego tytuтu. Unika· ryzyka pora,enia prµdem i po,aru ЂЂЂ ЂЂЂ W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjµ· wtyczkЙ z gniazda zasilajµcego. ЂЂЂ Urzµdzenie podтµcza· wyтµcznie do odpowiednich, тatwo dostЙpnych gniazd z bolcem uziemiajµcym. Wтµcza· urzµdzenie do *rЈdтa prµdu dopiero po instalacji urzµdzenia. Upewni· siЙ, ze napiЙcie *rЈdтa zasilania jest takie samo, jak wskazano na tabliczce znamionowej. n iewтa ciwe podтµczenie urzµdzenia spowoduje anulowanie gwarancji. Urzµdzenie mo,e by· podтµczone tylko po instalacji ЂЂЂ ЂЂЂ Nie przeciµga· przewodu po ostrych powierzchniach, nie zgina· go oraz nie dopuszcza· do jego zwisania. ЂЂЂ Nie zbli,a· przewodu do *rЈdeт ciepтa i wilgoci. ЂЂЂ Aby uniknµ· zagro,eф, w przypadku uszkodzenia przewodu nale,y przekaza· go producentowi, pracownikowi serwisu lub innej wykwalifikowanej osobie w celu wymiany. ЂЂЂ Nie wтµcza· urzµdzenia w przypadku uszkodzenia przewodu. ЂЂЂ ZwrЈci· urzµdzenie do Klubu Nespresso lub autoryzowanego przedstawiciela Nespresso . ЂЂЂ Je,eli konieczne jest u,ycie przedтu,acza, nale,y u,y· wyтµcznie przedтu,acza uziemionego, o przekroju pL 102 103 pL RU Xn 1001_05.2013 6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd 2-323.08.13 14:15 ZASADY BEZPIECZEуSTWA przewodu minimum 1.5 mm2 lub odpowiadajµcego mocy wej ciowej. ЂЂЂ Aby uniknµ· niebezpiecznego uszkodzenia, nie nale,y umieszcza· urzµdzenia na gorµcych powierzchniach, takich jak grzejniki, kuchenki, piece, palniki gazowe czy *rЈdтa otwartego ognia, ani w ich pobli,u. ЂЂЂ Urzµdzenie nale,y zawsze ustawia· w pozycji pionowej, na stabilnej i rЈwnej powierzchni. Powierzchnia ta musi by· odporna na dziaтanie ciepтa i pтynЈw, takich jak woda, kawa, rodek do usuwania osadu wapiennego i inne. ЂЂЂ Urzµdzenie nieu,ywane przez dтu,szy czas nale,y odтµczy· od *rЈdтa prµdu. Odтµczajµc urzµdzenie, nale,y chwyci· za wtyczkЙ, a nie za przewЈd. W przeciwnym razie przewЈd mo,e ulec uszkodzeniu. ЂЂЂ Przed czyszczeniem i konserwacjµ urzµdzenia nale,y wyjµ· wtyczkЙ z gniazda i pozwoli· urzµdzeniu wystygnµ·. ЂЂЂ Nie nale,y dotyka· przewodu mokrymi rЙkami. ЂЂЂ Nie zanurza· urzµdzenia ani jego czЙ ci w wodzie ani w ,adnym innym pтynie. ЂЂЂ Nie wkтada· urzµdzenia ani jego czЙ ci do zmywarki. ЂЂЂ Kontakt prµdu elektrycznego z wodµ jest bardzo niebezpieczny i mo,e prowadzi· do miertelnego pora,enia prµdem. ЂЂЂ Nie otwiera· urzµdzenia pod gro*bµ pora,enia prµdem! ЂЂЂ Nie zatyka· otworЈw znajdujµcych siЙ na urzµdzeniu. n ieprzestrzeganie tego zakazu mo,e skutkowa· po,arem lub pora,eniem prµdem! Unika· mo,liwych zagro,eф w czasie obsтugi urzµdzenia ЂЂЂ ЂЂЂ Nie pozostawia· dziaтajµcego urzµdzenia bez nadzoru. ЂЂЂ Nie u,ywa· urzµdzenia w przypadku jego uszkodzenia lub niewтa ciwego dziaтania. n iezwтocznie wyjµ· wtyczkЙ z gniazda elektrycznego. ЂЂЂ Uszkodzenie urzµdzenia mo,e skutkowa· pora,eniem prµdem, poparzeniem i po,arem. ЂЂЂ Nale,y zawsze dokтadnie zamyka· d*wigniЙ i nie podnosi· jej w czasie dziaтania urzµdzenia. n ieprzestrzeganie tego zakazu mo,e skutkowa· poparzeniem. ЂЂЂ Nie wkтada· palcЈw pod wylot kawy (ryzyko poparzenia). ЂЂЂ Nie wkтada· palcЈw do gтowicy parzµcej ani do otworu na kapsuтki (ryzyko urazu!) ЂЂЂ Je,eli ostrze nie przebije kapsuтki, woda bЙdzie zbiera· siЙ wokЈт kapsuтki i spowoduje uszkodzenie urzµdzenia. ЂЂЂ Nie wolno wykorzystywa· uszkodzonych czy znieksztaтconych kapsuтek. Je,eli kapsuтka zablokuje siЙ w komorze na kСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины NESPRESSO KRUPS INISSIA XN100110 бесплатно. Инструкция по эксплуатации NESPRESSO KRUPS INISSIA XN100110 доступна для скачивания из открытых источников.